By Ba­te­son, Wil­li­am (Men­del’s Prin­cip­les of He­re­di­ty: A De­fen­ce) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Ajankohtaista

Gregor Mendeliä pidetään perinnöllisyystieteen perustajana.

Mendel kehitti risteytyskaavioissa käytettävät peruskäsitteet, joita sitten solubiologian kehittyessä on tullut lisää.

Johdantona YouTubesta:

Aiheet

 • Kurssilla tutkitaan ensin monohybridiristeytyksiä eli yhden geenin peritymistä.
 • Sitten katsotaan miten kaksi eri geeniä periytyy eli selostetaan dihybridiristeytyksiä.
 • Sen jälkeen käydään läpi erilaisten geenien vaikutuksia ominaisuuksiin ja niiden periytymismekanismeja. Nämä on mainittu alla olevassa käsite- luettelossa.
 • Geenien kytkentä selostetaan
 • Sukupuolen määräytyminen ja sukupuoleen sitoutunut periytyminen esitellään täälläkin omana artikkelinaan.

Peruskäsitteitä ja nettilähteitä

 • perintötekijä eli geeni
 • alleeli
 • lokus
 • multippeli alleeli
 • dominoiva eli vallitseva ominaisuus ja sen alleeli
 • resessiivinen eli väistyvä ominaisuus ja sen alleeli
 • fenotyyppi eli ilmiasu
 • genotyyppi eli perimä
 • homotsygottinen eli samaperintäinen
 • heterotsygoottinen eli eriperintäinen
 • monohybridiristeytys
 • dihybridiristeytys
  • P- polvi
  • F1- polvi
  • F2- polvi
 • välimuotoinen periytyminen

Sivustoja aiheesta:

OpenStax- materiaalia


Di­ag­ram of Men­de­li­an in­he­ri­tan­ce;Date 1914;Sour­ce: Po­pu­lar Scien­ce Month­ly Vo­lu­me 85

Esimerkki:


Identtisistä kaksosista:


Share
error: Content is protected !!