Järvityypit

Jär­vien luo­kit­te­lun pe­rus­ta­na on ve­den ra­vin­tei­suus ja tuo­tan­to­kyky. Näi­den no­jal­la löy­tyy kak­si pää­tyyp­piä run­sas- ja niuk­ka­ra­vin­tei­set jär­vet.
Lä­hin­nä ve­den vä­rin pe­rus­teel­la niuk­ka­ra­vin­tei­set jär­vet voi­daan ja­kaa vie­lä kah­teen ala­tyyp­piin: rus­kea- ja kir­kas­ve­ti­set jär­vet.
Tarkempi järvien tyypittely löytyy tältä sivulta ja Syken kartoilta:

Katso myös artikkeli:

Tässä on Kuopion alueen järviä.

SYKE (2018). Pintavesien tyypit 2013; Karttapalvelu: paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta

Seuraavaksi on valikoima järvikuvia.

Kuvat ovat vaihtokuvia siten, että toisessa on kuvan paikka kartalla.
Kuvatekstissä on mainittu järvityyppi ja järven kunto.

Kartat ja ilmakuvat:

Share